VALNÁ HROMADA - ROK 2021

Podmínky účasti na valné hromadě v podmínkách covidových opatření.
08. 06. 2021
Informace o akciích
11. 05. 2021
Dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady
konané dne 10. 06. 2021
11. 05. 2021
Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na ŘVH
konané dne 10. 06. 2021
11. 05. 2021
Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 10. 06. 2021
11. 05. 2021

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005