VALNÁ HROMADA - ROK 2024

Zpráva z jednání valné hromady 12. 6. 2024 a výsledky hlasování
01. 07. 2024
Informace o akciích
13. 05. 2024
Dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady
konané dne 12. 06. 2024
13. 05. 2024
Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na ŘVH
konané dne 12. 06. 2024
13. 05. 2024
Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 12. 06. 2024
13. 05. 2024

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005